Immanuel Kant (22. 4. 1724 Kaliningrad – 12. 4. 1804 Kaliningrad)