Helene Rothballer (23. 2. 1876 – 27. 12. 1950 Wien)