Friedrich Adler (13. 2. 1857 Kosova Hora – 2. 2. 1938 Prag)