Nikolai W. Gogol (31. 3. 1809 Velyki Sorochyntsi – 4. 3. 1852 Moskau)

Schriftsteller

Werke