Pieter d. Ä. Brueghel (1525/1530 Breda – 5. 9. 1569 Brüssel)

Maler