Georg Baklanoff (1882 Riga – 7. 12. 1938 Basel)

Sänger

Schnitzler/Bahr Wikipedia Wikidata PMB