Freitag, 20. November 1903

20/11 Abends mit O. Böhm. Qu.―