Franziska Maria Anna von Hohenlohe-Schillingsfürst (21. 6. 1897 Teplice – 1989)

Wikipedia Wikidata PMB