Johann Grellinger (13. 4. 1904 – 23.11.1972?)

Konditor

PMB