Freitag, 26. Juli 1907

26/7 Spazieren mit O.

Roman. Wald.― Herr Frau Epstein.