Samstag, 30. Juni 1906

30/6 In Helsingör. Bad.― Am „Fmltg.“ ― Helsingör.

Juli