Freitag, 27. Mai 1904

27/5 Neapel mit O. Museo nazionale.― Abreise um 6.