Sonntag, 1. Mai 1904

1/5 Ankunft Fiume.― Auseinandersetzung mit O.―

Schwüler Nachmittag.― Abbazia. Spaziergang. Fiume.―