Montag, 21. April 1902

21/4 Rodaun. Hugo Richard

Mit Schiff, Rosenthal, Breitenfeld soup.