Freitag, 27. Dezember 1901

27/12 Abd. bei O.― Abreise.