Freitag, 22. November 1901

22/11 Abd. mit O. Rmdth. Girardi.