Freitag, 20. November 1896

20/11 Mit Mz. Rh. Nm. bei Uns.