Montag, 27. November 1893

27/11 Probe.― Abd. mit Jenny.