Freitag, 13. Juli 1888

13/7 Freitag. Cl. Portland Street.