Freitag, 29. Juni 1888

29/6 Freitag. Oxford Hall mit Cl.