Freitag, 1. Juni 1888

1/6 Freitag. Epileptic Hospital. Savoy Th. Sullivan. Pirates.