Freitag, 13. April 1888

13/4 Freitag. Wallnertheater. Amazone.