Freitag, 13. Jänner 1888

13/1 Freitag. Jean. z. H. 3.