Freitag, 23. Dezember 1887

23/12 Freitag. Bei Kohnberger.