Freitag, 9. Dezember 1887

9/12 Freitag. Kfh. Riedhof.