Freitag, 25. November 1887

25/11 Freitag. Jeanette Nacht 3.