Freitag, 27. November 1885

27/11 (Nachm. III. Conc. Rubinstein.) Souper. Nixl Heli.