Freitag, 15. Juli 1881

Freitag 15. BöcksteinMallnitz (Naßfeldtauern) ― Obervellach (Fußtagereise).